Audio Wave

Sədaqət İsmayılova: “Salam, Vətən” adlanan radio-tamaşada əsas məqsəd

azad və demokratik seçki prinsiplərini dinləyicilərə asan

qavranılan tərzdə çatdırmaqdır. Yarızarafat, yarıciddi şəkildə dinləyicilərimizə

bildirmişik ki, səsvermədə iştirak etmək hər kəsin

vətəndaşlıq borcudur, başqasının yerinə səs vermək olmaz, seçkilərin

azad və demokratik keçirilməsində hakimiyyətlə

yanaşı müxalifət də məsuliyyət daşıyır və s. və i.a. 

 

neft1
Birinci hissə

 Salam, Vətən!  Pyes ATƏT-in layihəsi çərcivəsində BBC-də hazırlanaraq 1998-ci ildə yayımlanıb.  

Ətraflı
neft1
İkinci hissə

 Amerikada prezident var idi. Riçard Nikson. O demişdi ki, demokratiya o vaxt əsas sınaqlardan keçir ki, hakimiyyət başında olanları seçki vasitəsilə əvəz etmək mümkün olsun.

Ətraflı
neft1
Üçüncü hissə

Fikrət: Murad, oğlum, götür pasportunu. Düz deyirsən, hər kəs öz gələcəyinə səs verməlidir. 

Ətraflı